Τυροπιτα ατομικη

Posted by in Uncategorized on Sep 25, 2013

Τυροπιτα ατομικη

Τυρόπιτα ατομική , συσκευασία 450γρ. που περιεχει τρία τεμάχια. Τα συστατικά είναι ίδια με την οικογενειακή μας συσκευασία, τυρί φέτα, μυζίθρα, σιμιγδάλι όλα απο τοπικούς παραγωγούς που μας προμηθεύουν καθημερινά.